O mnie

Nazywam się Ewa Stróżyńska, jestem multidyscyplinarną projektantką kreatywną.

Swoje wykształcenie magisterskie zdobyłam na kierunkach Zarządzania Kreatywnego, Projektowania usług (Service Design) i doświadczeń użytkowników (User Experience).

W życiu i pracy kieruję się zasadą ciągłego doskonalenia, stale rozwijając umiejętności i pasje. I choć kocham współczesny minimalizm, zdecydowanie preferuję eklektyzm w obszarze możliwości gromadzenia doświadczeń.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim ideą Human-Centred Design łącząc ją z filozofią Wschodu – ZEN, która zakłada m.in. że świat widzi się najlepiej, gdy człowiek nie kieruje się swoimi uprzedzeniami.

Swoją wiedzę i doświadczenie zbierałam w takich miastach jak Londyn, Kopenhaga, czy Oksford – gdzie mieszkałam i uczyłam się od najlepszych. W Polsce związana jestem z Poznaniem i Wrocławiem, choć obecnie mieszkam i tworzę we Włoszech.

Poza pracą „projektową”, w wolnym czasie tworzę drewniane obrazy pod nazwą Stro.pl.